Z dniem 25 maja 2018 r. ma zastosowanie w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO). Administratorem Państwa danych jest Achillea Gabinet Biorezonansu i Medycyny Naturalnej działający w strukturze PCG Maciej Pietrzykowski, ul. Pasterska 2c, 61-625 Poznań, NIP 666-104-83-43 (dalej w skrócie Gabinet Achillea). Gabinet Achillea korzysta z przestrzeni dyskowej i serwerów zarządzanych przez home.pl S.A.

  1. Dane osobowe posiadamy w postaci e-mail, numeru telefonu, imienia i nazwiska podanych przez Państwa dobrowolnie podczas wizyty w Gabinecie Achillea lub na etapie jej umawiania.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • badania diagnostycznego aparatem Mora MV, generowania raportów z badania, przeprowadzania odpowiednich zabiegów terapeutycznych,
  • wysyłki drogą e-mail raportów z badania aparatem Mora MV wraz z zaleceniami dietetycznymi,
  • weryfikacji przebiegu terapii na wizytach kontrolnych,
  • przesyłania newslettera (na jego otrzymywanie wyrażają Państwo odrębną zgodę w formie pisemnej lub rejestrując się na stronie Achillea.pl)
  • umówienia wizyty i bieżącego kontaktu wynikającego z wyjaśnianiem Państwa pytań i wątpliwości,
  • analizy danych z Wywiadu otrzymanych drogą e-mail lub przekazanych w innej formie

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

4. Dane osobowe zgromadzone na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały wprowadzone przez Administratora.

5. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia przypadku naruszenia ochrony danych osobowych.

6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane oraz nie będą udostępniane osobom trzecim lub przekazywane do Państw trzecich, bez uprzedniej Państwa zgody (z wyłączeniem podmiotów realizujących dostawę zamówionych przez Państwa towarów, bądź produktów – vide punkt 7).

7. W wypadku realizacji zamówień oraz korespondencji papierowej dane niezbędne do realizacji wysyłki będą przekazane podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską.

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich edycji, usunięcia lub ograniczenie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie.

9. Bazy danych przechowujące Państwa dane są zaopatrzone w odpowiednie środki bezpieczeństwa spełniające wymagania polskiego i europejskiego prawa, mające na celu ochronę danych pozostawionych pod kontrolą Gabinetu Achillea przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem RODO oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

10. Jeśli chcą Państwo zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: gabinet@achillea.pl