Biorezonans MORA

Home / Biorezonans MORA

 

 

Aparat BioKat MV (MORA) produkcji niemieckiej firmy BioKat GmbH to certyfikowany sprzęt medyczny, który jest urządzeniem służącym do terapii i diagnostyki biorezonansowej. To najnowszy model posiadający rozwiązania techniczne niewystępujące w żadnym innym aparacie biorezonansowym, zwiększające skuteczność zabiegów biorezonansowych. Aparat zaprojektowany został przez inż. Andre Rasche, bratanka współtwórcy metody biorezonansowej inż. Erica Rasche i spadkobiercę jego myśli technicznej.

Działanie biorezonansu oparte jest na prawach fizyki i biofizyki, co zostało udowodnione w licznych badaniach naukowych. Biorezonans w funkcji diagnostycznej rozpoznaje fale elektromagnetyczne o patologicznych właściwościach (tzw. patogeny), które obciążają organizm. Natomiast w funkcji terapeutycznej następuje takie dopasowanie pasm, amplitud i charakteru sygnału elektromagnetycznego, że te, po podaniu do organizmu, powodują zniwelowanie patogenów, a w konsekwencji następują procesy na płaszczyźnie biochemicznej, które pociągają za sobą kaskadę zmian wzmacniających i regulujących układ immunologiczny.

W trakcie terapii elektrody ręczne trzymane są w dłoniach, a stopy oparte są o elektrody stopowe (nie występuje tu pasmo elektryczne, praca odbywa się tylko na polu elektromagnetycznym). Często do terapii włączane są wydzieliny i wydaliny klienta np. mocz i ślina, które poprawiają jej efekty – z jednej strony dostarczają specyficzne informacje endogenne danego organizmu, a z drugiej specyficzne toksyny w nim obecne. Podczas sesji zabiegowych przeprowadza się także transfer informacji terapeutycznych na nośnik (woda) w postaci kropli terapeutycznych, które należy spożywać między zabiegami.

Medycyna biocybernetyczna ma swoje podstawy w myśleniu holistycznym, systemowym. W chorobie, czy nawet złym samopoczuciu, widzi zaburzenie całego organizmu. Jej zadaniem jest zdiagnozowanie przyczyn zakłócających prawidłowe i sprawne funkcjonowanie mechanizmów uruchamiających procesy samoleczenia i regulacji organizmu.

Certyfikat